کسب و کار ایرانی

ابزار سنجش فلومتر چیست؟

ابزار سنجش فلومتر چیست؟

امروزه اندازه گیری جریان مایع یکی از مهمترین پارامترهای اندازه گیری در صنایع مختلف می باشد.

فلومتر وسیله ای است که میزان جریان مواد را نسبت به زمان اندازه گیری می کند. انواع مختلف فلومتر در تصویر زیر نشان داده شده است. در این مقاله مسائل مربوط به انتخاب دبی سنج ها و همچنین انواع دبی سنج هایی که معمولا در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند توضیح داده خواهد شد.

ملاحظات انتخاب فلومتر برای متخصصان فنی در صنعت مهم است.

اولین قدم در اندازه گیری دقیق جریان، توجه به شرایط فرآیند و محیط اطراف است. عوامل مختلفی مانند ترکیب فیزیکی و شیمیایی سیال، جهت صحیح نصب، تغییرات آب و هوایی، نوع لوله، خورندگی سیال و مهمتر از همه نوع استفاده از تجهیزات باید در نظر گرفته شود. این رویدادها در زیر به اختصار بررسی می شود.

مشخصات سیال

تمام خواص مربوط به سیال، از جمله ماهیت شیمیایی، فشار، دما، افت فشار مجاز، چگالی (یا وزن مخصوص)، هدایت الکتریکی، ویسکوزیته (نیوتنی یا غیرنیوتنی) و فشار بخار در دمای حداکثر کارکرد، و چگونگی تغییر این خواص. آنها باید در موقعیت های مختلف در نظر گرفته شوند. ملاحظات ایمنی یا سمی بودن مواد، احتمال ایجاد حباب، احتمال وجود مواد جامد معلق و میزان خورندگی مایع از مهمترین مواردی است که باید به آن توجه داشت.

دامنه تغییرات فشار و دما

هنگام انتخاب یک شار سنج، لازم است سطح فشار و دما را مشخص کنید. در حین کار عادی باید فشار و دمای آب را در نظر گرفت. در صورت پر یا خالی بودن لوله در زمان های مختلف، احتمال تغییرات ناگهانی دما و فشار و تغییرات آنها باید بررسی شود تا از خطرات احتمالی در حین تعمیر جلوگیری شود.

لوله و اتصالات

ملاحظات زیادی برای محل نصب لوله کشی و فلومتر وجود دارد. جهت نصب صحیح دبی سنج (برای جلوگیری از حرکت گرانشی سیال از طریق فلومتر)، قطر لوله، مواد لوله و رعایت استانداردهای ساخت لوله. استاندارد فلومتر، تحمل فشار در فلنج، در دسترس بودن محل نصب فلومتر (احتمال تعمیر)، فاصله بررسی ارتعاشات مکانیکی یا احتمال وقوع در هنگام نصب شیرهای کنترل میدان مغناطیسی در نزدیکی دبی متر، همچنین طبقه بندی محل نصب دستگاه با توجه به احتمال انفجار دوره خط لوله یکی از مهم ترین مواردی است که باید به آن توجه کرد. اهمیت دسترسی به مکان برای نصب تجهیزات در شکل زیر نشان داده شده است.

ابزار سنجش فلومتر چیست؟
ابزار سنجش فلومتر چیست؟

اندازه گیری برد و دقت دستگاه

مرحله بعدی در انتخاب فلومتر مناسب، تعیین محدوده اندازه گیری مورد نیاز است. برای این کار باید حداقل و حداکثر دبی (چه از نظر حجم و چه از نظر وزن) را دانست. مرحله بعدی انتخاب دقت مورد نظر است. به طور کلی، دقت یک فلومتر به عنوان درصدی از مقدار اسمی یا درصدی از محدوده تنظیم شده دستگاه تعریف می شود. الزامات دقت باید در سه سطح تعریف شود: حداقل، عملکرد و حداکثر جریان. در غیر این صورت، اعتبار مقدار اندازه گیری شده توسط فلومتر کاهش می یابد. دقت مطلق در سیستم های خرید و فروش محصولات و وزن دقیق آنها مهم است. اگرچه برای برخی از کاربردها، تکرارپذیری می تواند یک عامل تعیین کننده باشد. با این حال، بهتر است به هر دو جنبه توجه شود.

واحد اندازه گیری فعلی

نکته مهم دیگر در انتخاب فلومتر مناسب واحد اندازه گیری آن است. در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که اندازه گیری جرم (مثلاً کیلوگرم در ساعت) یا حجم (مثلاً لیتر در ساعت) جریان چندان متفاوت نیست و می توان یکی را بر اساس چگالی مایع به دیگری تبدیل کرد. اما در فرآیندهای صنعتی واقعی، تراکم پذیری سیال و تغییرات دما عواملی هستند که چگالی (یا در برخی موارد ویسکوزیته) سیال را تغییر می دهند و تبدیل جریان حجمی به جریان جرمی را پیچیده می کنند. علاوه بر این، تشکیل حباب ها باعث خطای بزرگی در اندازه گیری دبی حجمی می شود. بنابراین در چنین مواردی قبل از هر اندازه گیری باید هوا و گاز را از مایع جدا کرد. در غیر این صورت اندازه گیری حجمی خطای زیادی خواهد داشت. در نتیجه انتخاب اشتباه در این مرحله می تواند منجر به ضرر و زیان شود و دبی سنج خریداری شده را به وسیله ای بی مصرف تبدیل کند.