اجتماعی

هشدار افزایش آلودگی نوری در جهان

بر اساس یک مطالعه جدید ، آلودگی نوری در سراسر جهان به طرز چشمگیری افزایش یافته است.

به گزارش گیلونا ، خروجی نور از سال 1992 تا 2017 در تحقیقی که توسط دانشگاه اکستر انجام شد مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج این مطالعه نشان می دهد که گرچه روند افزایش آلودگی نوری در نقاط مختلف جهان متفاوت است ، اما تقریباً در همه مناطق شاهد افزایش انتشار نور بوده ایم. همچنین شواهد کمی وجود دارد که با وجود بهینه سازی این فناوری ، میزان انتشار گازها کاهش می یابد.

به گفته کارشناسان این مطالعه ، این آمار فقط شامل نور مرئی ماهواره های فضایی است و طبق برآوردها ، افزایش واقعی آلودگی نوری در سراسر جهان 270 درصد بیشتر از آن چیزی است که طبق این مطالعه اعلام شده است.

به گفته یکی از محققان ، انتشار جهانی نور مصنوعی در حال فرسایش محیط طبیعی در شب است.

به گزارش شبکه خبری محیط زیست (ENN) ، این محقق افزود که این مطالعه علاوه بر ارائه شواهد قوی مبنی بر تبدیل آلودگی نوری به یک مشکل جهانی ، نشان می دهد که این مشکل نیز در حال تشدید است.

آلودگی نوری نوعی آلودگی است که به دلیل نور مصنوعی ، نور زیاد محیط نامیده می شود. آلودگی نوری باعث می شود ستارگان و اجرام آسمانی در آسمان بدرخشند و مانند همه انواع دیگر آلودگی ها ، به بوم شناسان آسیب برساند. آلودگی نوری یکی از عوارض جانبی زندگی صنعتی شهری است.

بیشتر پرندگان شبانه به دلایل مختلف مهاجرت می کنند. یکی از دلایل گرم شدن آنها در زیر نور خورشید است و دلیل دیگر این که سیستم ردیابی پرندگان با ستارگان و ماه کار می کند. از زمان ساخت شهرهای بزرگ و درخشان ، پرندگان اغلب ستاره های خود را در نور شهرها از دست داده و از مسیر مهاجرتی خود منحرف شده اند و اغلب از انحراف از مسیر معمول زندگی خود می میرند و این یکی از چندین دهه از بین رفتن آلودگی نوری است.

انتهای پیام